Skip to content

Korkeakoulut järjestävät lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille paikoille. 27.11.−19.12. Tutustu lisähaun koulutuksiin.

 

Näet korkeakoulujen yhteishaun valinnan tuloksesi Oma Opintopolku -palvelussa. Eri hakukohteiden valinnat valmistuvat eri aikaan. Kaikkien valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019.

Lisätietoa yhteishaun tuloksista

Lisätietoa paikan vastaanotosta yhteishaussa

 

Opintopolussa häiriö

Hakeminen harkinnanvaraisen valinnan kautta

Harkinnanvarainen valinta ammatillisessa koulutuksessa

Voit hakea harkinnanvaraisesti kaikkiin ammatillisen koulutuksen hakutoiveisiin, jos sinulla on jokin erityinen syy, johon haluat vedota. Harkinnanvaraisen valinnan syitä ovat:

 • oppimisvaikeudet
 • sosiaaliset syyt
 • koulutodistusten puuttuminen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun)
 • koulutodistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella todistuksella)
 • tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito.

Harkinnanvaraisessa valinnassa oppilaitos voi valita sinut koulutukseen valintapisteistä riippumatta. Koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista otetaan huomioon.

 • Täytä hakulomake Opintopolku.fi:ssa. Merkitse yhteishaun hakulomakkeella, jos haet harkinnanvaraisesti ammatilliseen koulutukseen. Täytä myös peruskoulun arvosanat, jos olet suorittanut peruskoulun aikaisemmin kuin hakuvuonna. Arvosanoja tarvitaan, jos sinut valitaan normaalin pistevalinnan kautta koulutukseen.
 • Lähetä hakuaikana tarvittavat liitteet kaikkiin harkinnanvaraisesti hakemiisi oppilaitoksiin.
 • Harkinnanvaraisesti hakeneille voidaan järjestää erillinen oppimisvalmiuskoe. Saat kutsun kokeeseen ensisijaisesta oppilaitoksestasi.
 • Osallistu myös varsinaiseen pääsykokeeseen, jos saat kutsun siihen. Mahdolliset pääsykoetulokset vaikuttavat valintaan.
 • Jos olet keskeyttänyt peruskoulun, sinut valitaan aina harkinnanvaraisen valinnan kautta.
 • Jos sinulla on ulkomailla suoritettu koulutus, sinut valitaan aina harkinnanvaraisen valinnan kautta. Valinta tehdään harkinnanvaraisesti, koska koulutodistuksesi ei voi verrata suomalaiseen vastaavaan todistukseen.

Oppimisvalmiuskoe

Voit saada oppilaitokselta kutsun erilliseen oppimisvalmiuskokeeseen, jos olet merkinnyt hakulomakkeelle, että haet myös harkinnanvaraisesti. Oppilaitokset järjestävät oppimisvalmiuskokeen huhti-toukokuussa. Oppilaitokset voivat hyödyntää oppimisvalmiuskokeen tuloksia kun valitsevat opiskelijoita harkinnanvaraisesti.

Oppimisvalmiuskokeella selvitetään mahdollisuuksiasi tulla valituksi toivomaasi koulutukseen. Koe tehdään oppilaitoksen tietokoneella ja osallistut kokeeseen vain kerran.

Koe sisältää kolmenlaisia tehtäviä:

 • kuvallisia
 • matemaattisia ja
 • sanallisia päättelytehtäviä.

Jokaisen osion alussa näytetään esimerkkitehtävä. Koe kestää noin tunnin. Osallistu kokeeseen, jos saat kutsun siihen.

Harkinnanvarainen valinta lukiokoulutuksessa

 • Jos olet keskeyttänyt peruskoulun tai haet ulkomaisella tutkinnolla, sinut voidaan valita koulutukseen ainoastaan harkinnanvaraisen menettelyn kautta.Yhteishaun hakulomakkeella kysytään tutkintoa, jolla haet koulutukseen.
 • Tee näin: valitse yhteishaun hakulomakkeella Oppivelvollisuuden suorittaminen keskeytynyt (ei päättötodistusta) tai Ulkomailla suoritettu koulutus, ja toimita kopiot todistuksista suoraan lukioon ennen hakuajan päättymistä.

Lisätietoa harkinnanvaraisesta valinnasta

Lisää tietoa harkinnanvaraisesta valinnasta saat oppilaitoksilta.