Skip to content

Korkeakoulut järjestävät lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille paikoille. 27.11.−19.12. Tutustu lisähaun koulutuksiin.

 

Näet korkeakoulujen yhteishaun valinnan tuloksesi Oma Opintopolku -palvelussa. Eri hakukohteiden valinnat valmistuvat eri aikaan. Kaikkien valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019.

Lisätietoa yhteishaun tuloksista

Lisätietoa paikan vastaanotosta yhteishaussa

 

Opintopolussa häiriö

Valmistavat ja valmentavat koulutukset maahanmuuttajille

Kymppiluokka  ι VALMA ι LUVA ι Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus 

Perusopetuksen jälkeen voit hakea valmistaviin koulutuksiin. Valmistavia koulutuksia ovat

 • perusopetuksen lisäopetus eli kymppiluokka
 • ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus – VALMA
 • lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille – LUVA

Haku kaikkiin valmistaviin koulutuksiin on touko-heinäkuussa. Tutustu hakuohjeisiin. Jos sinulla on jo riittävät opiskeluvalmiudet, voit hak­ea peruskoulun päättötodistuksella suoraan

 • ammatilliseen peruskoulutukseen tai
 • lukioon.

Kymppiluokka

Perusopetuksen jälkeen voit hakea yhden lukuvuoden kestävään lisäopetukseen eli kymppiluokalle. Kymppiluokalla voit opiskella samoja aineita kuin peruskoulussa. Voit opiskella myös ammattiin valmentavia opintoja sekä työelämään tutustumista. Voit myös korottaa aikaisempia perusopetuksen arvosanojasi.

Kymppiluokan opetus järjestetään suomeksi tai ruotsiksi, joten koulutukseen hakevalla tulee olla valmiudet opiskella näillä kielillä.

Haet kymppiluokalle varsinaisen yhteishaun jälkeen. Kymppiluokalle haetaan kuluvan tai edellisen vuoden perusopetuksen päättötodistuksella.

Koulutuksen jälkeen voit hakea yhteishaussa opiskelemaan joko ammatilliseen perusopetukseen tai lukiokoulutukseen.

Lue lisää kymppiluokasta

Ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus – VALMA

Jos haluat parantaa mahdollisuuksiasi osallistua ammatilliseen peruskoulutukseen ja samalla kehittää kielitaitoasi suomen tai ruotsin kielessä, voit hakea VALMA-koulutukseen. Koulutuksessa vaaditaan peruskielitaitoa suomen tai ruotsin kielessä, sillä koulutus järjestetään kokonaisuudessaan suomeksi tai ruotsiksi.

Jos olet suorittanut peruskoulun tai sitä vastaavan koulutuksen, voit hakea valmentavaan koulutukseen. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös muu henkilö, jolla oppilaitos katsoo olevan riittävät edellytykset suoriutua opinnoista.

Lue lisää VALMA-koulutuksesta

Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille – LUVA

Lukioon valmistava koulutus (LUVA) kestää yhden lukuvuoden ja se on tarkoitettu maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille henkilöille, joilla ei vielä ole riittäviä valmiuksia suoriutua lukio-opinnoista. Koulutukseen hakevalla pitää olla oleskelulupa.

Koulutuksessa otetaan huomioon kunkin opiskelijan yksilölliset koulutustarpeet. Suomenkielisessä lukiokoulutuksessa vaaditaan hyvää suomen kielen hallintaa ja monipuolisia opiskelutaitoja. Lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen sisältyy:

 • suomen kielen opintoja
 • muita kieliopintoja
 • matemaattisia ja luonnontieteellisiä opintoja
 • yhteiskuntatietoutta ja kulttuurintuntemusta
 • lukio-opintovalmiuksia edistäviä opintoja
 • opinto-ohjausta.

Valmistavan koulutuksen aikana voit suorittaa myös peruskoulun tai lukiokoulutuksen kursseja. Lukion kurssien suoritukset luetaan hyväksi, jos opiskelija hakee ja tulee hyväksytyksi valmistavan koulutuksen jälkeen lukioon.

Voit hakea lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen, jos sinulla on peruskoulun päättötodistus tai todistus vastaavasta oppimäärästä tai vastaavat tiedot ja taidot.

Saat lisätietoja valintaperusteista koulutuksen kuvauksista tai suoraan oppilaitoksilta.

Lue lisää hakemisesta

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Maahanmuuttajille korkeakouluopintoihin valmentavassa koulutuksessa opiskelet suomen kieltä ja parannat mahdollisuuksiasi suorittaa suomalainen korkeakoulututkinto.

Valmentavan koulutuksen jälkeen et pääse suoraan tutkinto-opiskelijaksi korkeakouluun, vaan haet opiskelijaksi normaalin hakumenettelyn kautta, esimerkiksi yhteishaussa.

Koulutuksessa kehität kieli- ja opiskelutaitoja, jotka parantavat mahdollisuuksiasi

 • päästä suorittamaan suomalainen korkeakoulututkinto
 • edetä korkeakouluopinnoissa ja suorittaa opintoihin kuuluvia työharjoittelujaksoja
 • työllistyä Suomessa opintojen päätyttyä.

Lisätietoja

Ammattikorkeakoulut ja kansanopistot ovat järjestävät koulutusta.

Saat lisätietoja valmentavasta koulutuksesta ja siihen hakemisesta suoraan oppilaitoksista.

Lue lisää korkeakouluopinnoista maahanmuuttajille