Skip to content

Korkeakoulujen ensimmäisen haun tulokset ovat valmiita. Ota paikka vastaan 17.7. klo 15 mennessä.
Toisen yhteishaun tulokset julkaistaan 15.7. mennessä. Korkeakouluejen hakijapalvelut antavat lisätietoa valinnasta ja paikan vastaanotosta.

Opintososiaaliset edut ja opiskelijamaksut

Ammatillinen koulutus ι  Lukio ja aikuislukio ι Ylioppilastutkinto ι Korkeakoulujen tutkintoon johtava koulutus  ι Avoin ammattikorkeakoulu ι Avoin yliopisto ι Korkeakoulujen täydennyskoulutus ι Kansanopistot ι Kansalais- ja työväenopistot ι Kesäyliopistot

Ammatillinen koulutus

Nuorten ammatillisessa koulutuksessa opiskelu on maksutonta. Aikuisten ammatillinen koulutus voi olla maksullista.

Yksi päivittäinen ateria nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa on maksuton. Asuminen oppilaitoksen asuntolassa voi sen sijaan olla maksullista.

Maksu näyttötutkintona suoritettaviin ammatillisiin perustutkintoihin, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin osallistumisesta on 58 euroa. Lisäksi voidaan periä kohtuullisia tutkinnon järjestämismaksuja. Ammatillisen perustutkinnon suorittamisesta ei voi periä tutkinnon järjestämismaksua.

Lukio ja aikuislukio

Sekä nuorten että aikuisten lukiokoulutus on maksutonta, jos suoritat lukion koko oppimäärän. Aikuislukiossa aineopiskelijoilta voidaan periä opiskelijamaksuja.

Ylioppilastutkinto

Perusmaksu ylioppilastutkintoon osallistumisesta on 14 euroa. Maksu kultakin kokeelta on 28 euroa.

Korkeakoulujen tutkintoon johtava koulutus

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen suomen- ja ruotsinkieliset tutkintoon johtavat koulutukset ovat  maksuttomia. Vieraskieliset koulutukset ovat maksuttomia EU- ja Eta-alueen maiden sekä Sveitsin kansalaisille.

Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki

Tutkintoa suorittava korkeakouluopiskelijat saavat ateriatukea eli aterian normaalihintaa halvemmalla.

Voit saada ateriatukea, jos suoritat Suomessa

  • alempaa korkeakoulututkintoa
  • ylempää korkeakoulututkintoa
  • ammattikorkeakoulututkintoa
  • ylempää ammattikorkeakoulututkintoa
  • opintotukeen oikeuttavaa ammatillista tai erikoistumiskoulutusohjelmaa.

Alennuksen saat opiskelijakortilla tai Kelan ateriatukikortilla.

Lue lisää ateriatuesta Kelan sivuilta.

 

Korkeakoulujen vieraskielisiin koulutuksiin tulossa lukuvuosimaksu syksyllä 2017

Lue lisää lukuvuosimaksusta

Avoin ammattikorkeakoulu

Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelumaksu voi olla opintojakso-, lukukausi- tai vuosikohtainen ja se vaihtelee ammattikorkeakouluittain. Tarkemmat hinnat löydät  ammattikorkeakoulujen omilta sivuilta.

Avoin yliopisto

Avoimen yliopiston opetus on maksullista. Kunkin kurssin maksu riippuu kurssin laajuudesta eli opintopistemäärästä. Opintojakson lisäksi voi olla materiaali- tai muita maksuja. Myös pelkän tentin suorittaminen maksaa.

Korkeakoulujen täydennyskoulutus

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen täydennyskoulutus on maksullista. Lisätietoja saat korkeakouluista.

Kansanopistot

Kansanopistoissa on sekä maksullista että maksutonta koulutusta. Myös oppimateriaali, asuminen ja ruokailu voi olla maksullista. Kysy tarkemmat hintatiedot suoraan asianomaisesta kansanopistosta.

Kansalais- ja työväenopistot

Kansalais- ja työväenopistojen kurssit ovat maksullisia.

Kesäyliopistot

Opiskelu kesäyliopistossa on maksullista.