Skip to content

Korkeakoulujen ensimmäisen haun tulokset ovat valmiita. Ota paikka vastaan 17.7. klo 15 mennessä.
Toisen yhteishaun tulokset julkaistaan 15.7. mennessä. Korkeakouluejen hakijapalvelut antavat lisätietoa valinnasta ja paikan vastaanotosta.

Peruskoulu aikuisille

Aikuislukion opiskelijat vastaavat koetehtäviin luokassa. Kuva: Jyrki Vesa

Aikuislukiossa ι Kansanopistossa ι Yksityisoppilaana ι Hakeminen ι Opiskelijamaksu ι
Henkilökohtainen opiskeluohjelma ι  Arviointi

Katso aikuisten peruskouluopinnot

Aikuislukiot ja kansanopistot järjestävät peruskouluopintoja aikuisille. Suurimmissa aikuislukioissa on maahanmuuttajille oma peruskoululinja.

Voit suorittaa peruskoulun loppuun tai täydentää vanhoja opintojasi.

Aikuisten perusopetus on avointa kaikille. Opetus kattaa pääasiassa peruskoulun luokkien 7–9 eli entisen yläasteen oppimäärän.Joissakin oppilaitoksissa voi suorittaa perusopetuksen alkuvaiheen opintoja. Suurimmissa aikuislukioissa on maahanmuuttajille oma peruskoululinja.

Aikuislukioissa ja monissa kansanopistoissa voit

 • korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja
 • opiskella yksittäisiä oppiaineita ja kerrata aikaisempia opintoja
 • suorittaa kesken jääneen peruskoulun loppuun
 • suorittaa koko peruskoulun oppimäärän.

Joissakin kesälukioissa voit

 • opiskella peruskoulun yksittäisiä aineita
 • kerrata aikaisempia opintoja
 • korottaa arvosanoja.

Voit suorittaa koko peruskoulun oppimäärän myös tenttimällä.

Opiskelu on kurssimuotoista

Aikuisten perusopetuksen oppimäärään kuuluu vähintään 44 kurssia. Voit opiskella myös ylimääräisiä kursseja.

Aikuislukiossa

Aikuislukioiden perusopetus on suunniteltu siten, että voit opiskella töiden ohella. Opetus on yleensä iltaisin, mutta aikuislukioissa on myös päiväryhmiä. Sinun on oltava vähintään 16-vuotias.

Koko peruskoulun voit suorittaa kahdessa vuodessa. Opetusviikko on yleensä neli-iltainen maanantaista torstaihin.

Lukuvuodessa on 5–6 jaksoa, joiden päätteeksi on koeviikko. Yhden jakson aikana voit suorittaa kurssin 1–6 oppiaineessa. Yhden kurssin laajuus on keskimäärin 28 tuntia.

Opiskelutavat ovat

 • lähiopiskelu koulussa oppitunneilla
 • etäopiskelu, jota toteutetaan verkko-opiskelun, erilaisten opintomateriaalien ja koululla tapahtuvan ohjauksen yhdistelmänä sekä
 • verkko-opiskelu, jossa suoritat kursseja itsenäisesti verkon välityksellä.

Kansanopistossa

Peruskoulun kursseja voit opiskella parissakymmenessä kansanopistossa. Voit suorittaa loppuun koko perusopetuksen oppimäärän, korottaa yksittäisiä arvosanoja tai opiskella yksittäisiä aineita.

Perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 (yläasteen) opintoja vastaavan oppimäärän voit suorittaa yhdessä lukuvuodessa, sillä kansanopistojen opetus on yleensä kokopäiväopetusta. Ryhmät koostuvat joko pelkästään aikuisista tai aikuisista ja nuorista opiskelijoista. Kansanopistot ovat sisäoppilaitoksia.

Sekä aikuislukioissa että kansanopistoissa peruskoulun oppimäärän voi opiskella verkko- ja etäopiskeluna.

Yksityisoppilaana

Jos suoritat peruskoulun oppimäärän tai yksittäisiä aineita tenttimällä, opiskelet peruskoulun aineita yksityisoppilaana etkä osallistu opetukseen.

Tutkinnon voi suorittaa niissä oppilaitoksissa, jotka antavat peruskoulun vuosiluokkien 7–9 opetusta.

Hae suoraan oppilaitokseen

Sekä aikuislukioihin että kansanopistoihin haet suoraan oppilaitokseen suorittaaksesi peruskoulun opintoja. Oppilaitokset päättävät itse hakuajoista. Keskiarvorajoja ei ole. Opinnot voi aloittaa missä iässä tahansa, kunhan olet täyttänyt 16 vuotta. Yläikärajaa ei ole.

Aikuislukioissa voit aloittaa peruskoulun opinnot pitkin vuotta. Yleisimmät opiskelijaksi ilmoittautumisajankohdat ovat touko-kesäkuun vaihde sekä elokuun ja tammikuun alku. Voit aloittaa opinnot myös joka jakson alussa, koska kurssimuotoisessa opiskelussa lukuvuosi jakaantuu 5–6 jaksoon. Kansanopistojen opetus alkaa yleensä syksyllä.

Opiskelijamaksu

Koko peruskoulun oppimäärän suorittaminen on maksutonta. Aineopiskelijoilta peritään kurssi- tai lukuvuosikohtainen maksu. Yksityisoppilaiden maksuista saat tietoaa suoraan oppilaitoksista.

Henkilökohtainen opiskeluohjelma tukena

Jos suoritat peruskoulun koko oppimäärän, sinulle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma.

Oppiaineet ovat

 • äidinkieli ja kirjallisuus (yleensä suomi äidinkielenä tai suomi toisena kielenä)
 • toinen kotimainen kieli, ruotsi
 • vieras kieli, esimerkiksi englanti
 • historia
 • yhteiskuntaoppi
 • matematiikka
 • fysiikka
 • kemia
 • biologia
 • maantieto
 • uskonto tai elämänkatsomustieto sekä
 • mahdollisesti muita perusopetukseen soveltuvia aineita tai aihekokonaisuuksia.

Aikaisemmat peruskouluopintosi otetaan huomioon opintojesi alkaessa, kun sinun kanssasi sinulle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Arviointi

Saat perusopetuksen päättötodistuksen, kun olet suorittanut hyväksyttävästi koko oppimäärän. Jos lopetat ennen kuin olet suorittanut koko oppimäärän, saat todistuksen suoritetuista opinnoista. Opettaja arvioi tietosi ja taitosi kunkin kurssin päätteeksi.

Palaa sivun alkuun