Skip to content

Korkeakoulujen ensimmäisen haun tulokset ovat valmiita. Ota paikka vastaan 17.7. klo 15 mennessä.
Toisen yhteishaun tulokset julkaistaan 15.7. mennessä. Korkeakouluejen hakijapalvelut antavat lisätietoa valinnasta ja paikan vastaanotosta.

Muu opettajankoulutus

Liikenneopettaja ι Musiikkipedagogi ι Tanssinopettaja  ι Teatteri- ja tanssinopettaja ι Ratsastuksenopettaja ι Steinerkoulun opettaja

Liikenneopettaja

Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto antaa valmiudet toimia autokoulussa henkilöauton ajo-opettajana. Tutkinto antaa valmiudet toimia myös toimia mm. tutkinnon vastaanottajana, moottoripyörä- tai raskaampien ajoneuvoluokkien opettajana.

Opiskelu on monimuotoista eli se toteutetaan osittain lähiopetuksena, verkko-opetuksena, itseopiskeluna ja autokouluissa/oppilaitoksissa tapahtuvana työssä oppimisena sekä opetusharjoitteluna. Tutkinto muodostuu neljästä tutkinnonosasta (kaksi pakollista ja kaksi valinnaista tutkinnonosaa). Osaaminen osoitetaan näyttötutkintona tutkintotilaisuuksissa.

Koulutusta järjestävät Hämeen ammatti-instituutin Liikenneopetuskeskus ja Jyväskylän liikenneopettajaopisto, jossa tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. Koulutukset alkavat useamman kerran vuodessa.

Lue tarkemmin näyttötutkinnoista

Musiikkipedagogi

Musiikkipedagogi (AMK) -tutkinnon suorittaneet voivat toimia suuntautumisensa mukaisissa opetus-, ohjaus- ja asiantuntijatehtävissä esimerkiksi musiikkiopistoissa, konservatorioissa, vapaan sivistystyön piirissä ja musiikkileikkikouluissa sekä muiden kulttuuriorganisaatioiden palveluksessa.

Tanssinopettaja

Tanssinopettajan (AMK) -tutkinnon suorittaneet saavat tanssitaiteellisen ja pedagogisen koulutuksen sekä valmiudet työskennellä tanssin perusopetusta ja ammatillista koulutusta antavissa kunnallisissa ja yksityisissä oppilaitoksissa.

Teatteri- ja tanssinopettaja

Teatteri- ja tanssinopettajan koulutusohjelmat ovat kaksivuotisia maisteriohjelmia (120 opintopistettä), jotka perustuvat ko. taiteenalan kandidaatin tutkintoon.

Ratsastuksenopettaja

Ratsastuksenopettajan päätehtävä on opettaa ratsastuskoulussa. Hän toimii yrittäjänä tai työsuhteessa ja vastaa toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Ammattitutkintoon johtava aikuiskoulutus kestää noin 1,5 vuotta.

Steinerkoulun opettaja

Steinerkoulun opettajaksi voi opiskella Snellman-korkeakoulussa. Steinerpedagogiikkaan johtavat yleisopinnot ovat edellytys opettajankoulutukseen hakemiselle. Yleisopinnot voi suorittaa kokopäiväopintoina vuodessa ja puolipäiväopintoina kahdessa vuodessa.

Opettajankoulutusohjelmat

  • Steinerkoulun koulun luokanopettajan tutkinto
  • Steinerpäiväkodin varhaiskasvattajan ja esiopettajan tutkinto
  • Steinerkoulun kuvataiteen aineenopettajan tutkinto

Lisätietoja Snellman-korkeakoulu

Palaa sivun alkuun