Skip to content

Korkeakoulujen ensimmäisen haun tulokset ovat valmiita. Ota paikka vastaan 17.7. klo 15 mennessä.
Toisen yhteishaun tulokset julkaistaan 15.7. mennessä. Korkeakouluejen hakijapalvelut antavat lisätietoa valinnasta ja paikan vastaanotosta.

Lähiopetus: luokka-opetus, luento-opetus, ryhmätyöskentely

Opiskelija seuraa luennolla ryhmätyön esitystä. Kuva: Eveliina Linkoheimo

Lähiopetus

Lähiopetus järjestetään määritellyssä paikassa ja tiettynä aikana. Lähiopetus sopii sellaiselle, joka pystyy osallistumaan opetukseen säännöllisesti.

Lähiopetus tarkoittaa yleensä perinteistä luokassa järjestettyä opetusta, jossa opiskelija

  • osallistuu luennoille, harjoitusryhmiin, seminaareihin tai muuhun opettajien antamaan opetukseen
  • suorittaa opintoihin liittyviä tehtäviä ja luentokuulusteluja
  • suorittaa itsenäisesti kirjatenttejä (kirjallisuuskuulusteluja).

Lähiopetus voi olla luento-opetusta, ryhmätyöskentelyä, tenttejä tai esimerkiksi opintopiiri. Opiskelu voi olla muun muassa muistiinpanojen tekemistä, ryhmätöitä, videoiden katselua ja keskusteluja.

Luento-opetus

Luento on tavallisin korkeakouluopintojen opetusmuoto, jossa opettaja ohjaa asioiden käsittelyä. Luennoilla ei aina ole läsnäolopakkoa, mutta osallistuminen on hyödyllistä, sillä luennolla käsiteltyjä asioita ei välttämättä löydä kirjoista.

Ryhmätyöskentely

Kaikilla koulutusasteilla opiskellaan ryhmissä, harjoituksissa ja seminaareissa. Ryhmätyöt kuuluvat myös verkko-opintoihin.

Ryhmätyöskentelyllä tarkoitetaan ryhmän aktiivista ja varsin itsenäistä, yleensä opitun vahvistamiseen ja soveltamiseen liittyvää vuorovaikutteista oppimista. Ryhmä käsittelee tietoja, ottaa kantaa, arvioi ja soveltaa. Keskustelu ryhmässä tukee oppimista ja muistamista.

Harjoituksissa opiskellaan luennoilla käsiteltyjä asioita käytännössä. Korkeakoulujen seminaareissa harjaannutaan opettajan opastuksella tutkimustyöhön ja tieteelliseen keskusteluun. Tavallisesti seminaareissa valmistetaan yksin tai pareittain kirjallinen esitys jonkin aihepiirin teemasta. Keskustelu ja tehtyjen töiden käsittely liittyvät tyypillisesti ryhmätyöskentelyyn.