Skip to content

Korkeakoulujen ensimmäisen haun tulokset ovat valmiita. Ota paikka vastaan 17.7. klo 15 mennessä.
Toisen yhteishaun tulokset julkaistaan 15.7. mennessä. Korkeakouluejen hakijapalvelut antavat lisätietoa valinnasta ja paikan vastaanotosta.

Kesken jääneet opinnot

Peruskoulu ι Lukio ι Ammatilliset opinnot ι Ammattikorkeakoulu ι Yliopisto

Kesken jääneet tutkinto-opinnot voit suorittaa loppuun myöhemminkin. Opintojen loppuunsaattamiseksi on erilaisia vaihtoehtoja, joita voi tiedustella oppilaitoksista ja työ- ja elinkeinotoimistoista. Voit joutua hakemaan opiskelupaikkaa uudestaan.

Peruskoulu

Jos sinulla on jäänyt peruskoulu kesken voit suorittaa opinnot loppuun aikuislukioissa ja kansanopistoissa. Opinnoissa otetaan huomioon jo suoritetut opinnot, etkä joudu aloittamaan opintoja aivan alusta.

Lue lisää peruskoulun loppuun saattamisesta.

Lukio

Kesken jääneet lukio-opinnot voit suorittaa loppuun aikuislukioissa, eräissä kansanopistoissa ja etälukiossa. Aikuislukioihin haetaan suoraan oppilaitokseen ja ennen opintojen aloittamista käydään ohjauskeskustelu, jossa muun muassa käydään läpi vanhat todistukset.

Voit jatkaa opintoja siitä, mihin ne ovat aikaisemmin jääneet. Suoritetut lukion kurssit voidaan hyväksilukea uusiin opintoihin, eli opintoja ei tarvitse aloittaa alusta. Lukio-opintojen lisäksi myös muita opintoja, kuten ammatillisen perusopetuksen yhteisiä opintoja tai avoimia korkeakouluopintoja voidaan hyväksilukea tutkintoon.

Aikuislukiossa opetus on yleensä iltaisin, joten opiskelu on mahdollista työn ohessa. Joissakin oppilaitoksissa on myös päiväopetusta. Lukio-opinnot voi suorittaa kokonaan verkossa.

Lue lisää aikuislukioista.

Ammatilliset opinnot

Kesken jäänyt ammatillinen tutkinto kannattaa suorittaa loppuun aikuiskoulutuksena. Suoritat tutkinnon silloin näyttötutkintona. Ota yhteyttä suoraan alan koulutusta järjestävään oppilaitokseen.

Jos haluat suorittaa kesken jääneen ammatillisen perustutkinnon nuorten koulutuksena kokopäiväopintoina, sinun pitää hakea koulutukseen uudestaan yhteishaussa. Voit hakea yhteishaussa, jos et ole suorittanut ammatillista tai korkeakoulututkintoa aikaisemmin.

Aikuiskoulutuksessa tutkinto suoritetaan näyttötutkintona työn ohessa opiskellen.

Voit suorittaa tutkinnon loppuun myös oppisopimuksella.

Lue lisää nuorten ammatillisesta koulutuksesta.

Lue lisää näyttötutkinnoista.

Ammattikorkeakoulu

Kesken jääneen ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisesta kannattaa tiedustella suoraan ammattikorkeakoulusta, jossa olet opiskellut.

Jos opinto-oikeus ei ole enää voimassa, on sinun yleensä haettava uudelleen opiskelemaan. Aiemmat suoritukset voidaan sisällyttää tutkintoon, kun olet saanut opiskeluoikeuden.

Lue lisää ammattikorkeakouluopinnoista.

Yliopisto

Kesken jääneiden yliopisto-opintojen loppuun suorittamista kannattaa tiedustella suoraan yliopistosta, jossa olet opiskellut. Jos et ole ilmoittautunut yliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi, voit voi menettää opiskeluoikeutesi. Yliopisto voi kuitenkin palauttaa opiskeluoikeuden. Aiemmat suoritukset voidaan sisällyttää tutkintoon, kun olet saanut opiskeluoikeuden.

Lue lisää yliopisto-opinnoista.