Skip to content

Korkeakoulujen ensimmäisen haun tulokset ovat valmiita. Ota paikka vastaan 17.7. klo 15 mennessä.
Toisen yhteishaun tulokset julkaistaan 15.7. mennessä. Korkeakouluejen hakijapalvelut antavat lisätietoa valinnasta ja paikan vastaanotosta.

Kansainvälisiä kielikokeita ja -tutkintoja

Englanti ι Espanja ι Ranska ι Saksa ι Muita opiskeluun liittyviä kokeita

ENGLANTI

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

TOEFL on yhdysvaltalaisten oppilaitosten yleisimmin käyttämä kielitesti, ja sitä käytetään yleisesti englannin kielen testinä myös muualla maailmassa.  Yli 8 500 oppilaitosta hyväksyy testin osoituksena englannin kielen taidosta.

Testissä arvioidaan englannin kielen luetun ja kuullun ymmärtämistä sekä suullista ja kirjallista ilmaisua.  Testi suoritetaan Suomessa tietokoneella. TOEFL-kielikokeen voi suorittaa Helsingissä.

Lue lisää

TOEFEL-testi

Fulbright Center

IELTS (International English Language Testing System)

International English Language Testing System -testin suorittaminen on usein pääsyvaatimuksena Britannian, Irlannin, Australian ja Uuden-Seelannin yliopistoihin. Se kelpaa myös moneen yliopistoon Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Koe koostuu neljästä osiosta: kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen ja puhuminen.

Finnish-British Society järjestää IELTS-kokeen 2–3 kertaa kuukaudessa.

Lisätietoja: Finnish-British Society

Cambridgen yliopiston kielitutkinnot

Yli 13 000 oppilaitosta, työnantajaa ja viranomaista eri puolilla maailmaa hyväksyy Cambridgen yliopiston englannin kielen tutkinnot.

Preliminary English Test (PET)

PET:n avulla mitataan luetun ja kuullun ymmärtämisen sekä puhetaidon taso, joita tarvitset sosiaalisessa kanssakäymisessä ja työelämässä. Testi ei vastaa kielitasovaatimusta yliopistotasolla. Euroopan neuvoston kielitaitokuvauksen taso: B1.

Lisätietoja:
Finnish-British Society
Kieliakatemia

The Cambridge First Certificate in English (FCE)

FCE sisältää kaikki kielen taitoalueet: lukeminen, kirjoittaminen, kuullun ymmärtäminen, suullinen ilmaisu, sanasto ja tärkeimmät kieliopin asiat. FCE-tutkinto todistaa keskitason osaamisen. Euroopan neuvoston kielitaitokuvauksen taso: B2.

Lisätietoja:
Finnish-British Society
Kieliakatemia

The Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)

CAE on ympäri maailmaa tunnettu kielitutkinto, ja se on hyväksytty monissa yrityksissä. Se auttaa pääsemään opiskelemaan moniin Iso-Britannian, Australian ja Yhdysvaltojen yliopistoihin. CAE-kielitutkinto  keskittyy käytännön asioihin, ja se on tarkoitettu oppilaille, joiden taso on FCE-kielitutkintoa korkeampi. Kokeessa on viisi osaa: luetun ja kuullun ymmärtäminen, suullinen ja kirjallinen ilmaisu ja sanasto ja kielioppi. CAE-kielitutkinto on todistus edistyneestä englannin kielen taidon ta-sosta.

Euroopan neuvoston kielitaitokuvauksen taso: C1.

Lisätietoja:
Finnish-British Society
Kieliakatemia

The Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)

Kielitutkinto, joka todistaa erinomaisen englannin kielen taidon ja pätee Iso-Britannian yliopistoissa. Kokeessa on viisi osaa: luetun ja kuullun ymmärtäminen, suullinen ja kirjallinen ilmaisu ja sanasto ja kielioppi.

Euroopan neuvoston kielitaitokuvauksen taso: C2.

Lisätietoja: Finnish-British Society

The Business English Certificates (BEC)

Business English Certificates (University of Cambridge ESOL Examinations, Iso-Britannia).

 • BEC Preliminary
 • BEC Vantage
 • BEC Higher

BEC-testeillä mitataan englannin taitoa liike-elämässä. Kokeet koostuvat luetun ymmärtämisen, kirjoittamisen, kuullun ymmärtämisen ja suullisen kielitaidon osista.

Euroopan neuvoston kielitaitokuvauksen taso: B1–C1.

Lisätietoja:
Finnish-British Society
Kieliakatemia

ARELS

Association of Recognised Language Schools Oral Examinations in Spoken English (The ARELS Examination Trust, Iso-Britannia)

OPT

Oxford Placement Test

Business Language Testing Service (BULATS)

Tietokonepohjaisilla testeillä voi testata työssä tarvittavaa kielitaitoa. Testin voi suorittaa myös kynällä ja paperilla. Bulatsilla voi testata myös ranskan, saksan tai espanjan taitoa.

Lisätietoja: BULATS Business Language Testing Service

 

ESPANJA

DELE – Diploma de Español como Lengua Extranjera

DELE. on ainoa espanjan kielen tutkinto, jonka Espanjan opetusministeriö hyväksyy. Tutkinto tunnustetaan eri puolilla maailmaa. Se sopii kaikille, jotka haluavat työskennellä espanjan kielen taitoa vaativassa työpaikassa tai espanjankielisessä ympäristössä. Tutkintoa ei voi suorittaa Suomessa.

Kokeessa on useita eri tasoja:

 • Diploma de Español A1
 • Diploma de Español A2
 • Diploma de Español (Nivel Inicial – B1)
 • Diploma de Español (Nivel Intermedio – B2)
 • Diploma de Español C1
 • Diploma de Español (Nivel Superior – C2)

Testi koostuu seuraavista osioista:

 1. luetun ymmärtäminen
 2. kirjoittaminen
 3. kuullun ymmärtäminen
 4. sanasto, kielioppi ja rakenteet sekä
 5. suullinen ilmaisu (haastattelu).

Lisätietoja:

Instituto Cervantes

DELE Diplomas of Spanish as a Foreign Language

RANSKA

DELF ja DALF

DELF (Diplôme d’études en langue française) ja DALF (Diplôme approfondi de langue française) ovat Ranskan opetusministeriön viralliset, kansainväliset kielitutkinnot.

Kokeita on eritasoisia. Euroopan neuvoston kielitasoasteikon mukainen tutkintokokonaisuus muodostuu seuraavista diplomeista:

 • Delf A1
 • Delf A2
 • Delf B1
 • Delf B2
 • Dalf C1 ja
 • Dalf C2.

DELF B2 -tutkinto korvaa yliopiston pääsykokeen kielitestit ranskalaisissa yliopistoissa.

Jokaisessa tutkinnossa arvioidaan neljää eri osa-aluetta: kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen, kirjallinen ilmaisu ja suullinen ilmaisu. Tutkinnot suoritetaan itsenäisinä kokonaisuuksina ja kokeisiin voivat osallistua kaikki, jotka eivät puhu ranskaa äidinkielenään. Ne soveltuvat jokaiselle, joka tarvitsee todistuksen kielitaidostaan ammattia tai opintoja varten. Kokeet järjestetään kolme kertaa vuodessa: maalis-, touko- ja marraskuussa.

Lisätietoja:

Ranskan instituutti Suomessa

CIEPin sivuilla tietoa ranskan kielen tutkinnoista eri kielillä

TCF – Test de connaissance du français

TCF  on ranskan kielen virallinen kielitasokoe, jonka myöntää Ranskan opetusministeriön alainen CIEP (Centre international d’études pédagogiques). Koe on avoin kaikille lukuun ottamatta ranskaa äidinkielenään puhuvia. Se soveltuu jokaiselle, joka tarvitsee luotettavan todistuksen ranskan kielen taidostaan ammattia tai opiskelua varten. Koe järjestetään useamman kerran vuodessa.

Ranskan instituutti on myös Pariisin kauppa- ja teollisuuskamarin virallinen tutkintokeskus Suomessa mm. seuraavilla aloilla:

 • liike-elämä – Certificat de français des affaires
 • sihteeriala – Certificat de français du secrétariat
 • matkailuala – Certificat de français du tourisme et de l’hôtellerie
 • juridiikka – Certificat de français juridique

Lisätietoja:

Ranskan instituutti Suomessa

CIEPin sivuilla tietoa ranskan kielen tutkinnoista eri kielillä

SAKSA

Goethe-Institutin kielitutkinnoissa voi osoittaa saksan kielen taidon esimerkiksi hakeuduttaessa töihin tai opiskelemaan Saksaan.

Goethe-Zertifikat A1 (Start Deutsch 1)

Tutkinto on aikuisille tarkoitettu, saksan kielen alkeistaitoja mittaava koe. Se järjestetään ja arvostellaan maailmanlaajuisesti yhtenäisten standardien mukaan. Eurooppalainen viitekehys: A1

Goethe-Zertifikat A2 (Start Deutsch 2)

Tutkinto on aikuisille tarkoitettu, saksan kielen vahvoja alkeistaitoja mittaava koe. Se järjestetään ja arvostellaan maailmanlaajuisesti yhtenäisten standardien mukaan. Eurooppalainen viitekehys: A2

Goethe-Zertifikat B1 (Zertifikat Deutsch)

Tutkinto hyväksytään Saksassa ja monissa muissa maissa perustason päättökokeeksi. Tällä tasolla hallitaan perustason sanavarasto ja olennaiset kielioppirakenteet ja kyetään ymmärtämään ja tuottamaan kirjallisesti ja suullisesti yksinkertaisia asiasisältöjä arkipäivän kommunikaatiotilanteissa. Eurooppalainen viitekehys: B1

Goethe-Zertifikat B2

Todistus on osoitus hyvästä saksan arkikielen hallinnasta. Tutkinnon suorittanut kykenee ilmaisemaan itseään suullisesti ja kirjallisesti lähestulkoon oikein sekä ymmärtämään vaikeampiakin tekstejä. Eurooppalainen viitekehys: B2

Goethe-Zertifikat C1

Todistus tunnetaan laajalti ympäri maailmaa, ja työnantajat hyväksyvät sen osoitukseksi vahvasta saksan yleiskielen hallinnasta. Monet saksalaiset taide- ja ammattikorkeakoulut hyväksyvät sen osoitukseksi riittävästä kielitaidosta hakeuduttaessa niihin opiskelemaan. Eurooppalainen viitekehys: C1

Goethe-Zertifikat C2 (Zentrale Oberstufenprüfung ZOP)*

Tutkinnon suorittanut hallitsee yksityiskohtaisesti saksan yleiskielen. Hän pystyy ymmärtämään vaikeita tekstejä ja ilmentämään itseään sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti. Työelämässä tutkintoa arvostetaan osoituksena lähes äidinkielen veroisesta saksan kielen hallinnasta. Kaikki Saksan korkeakoulut hyväksyvät todistuksen osoitukseksi riittävästä saksan kielen taidosta hakeuduttaessa opiskelemaan Saksaan. Eurooppalainen viitekehys: C2

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)*

Tutkinnon suorittanut osoittaa hallitsevansa saksan yleiskielen paikallisetkin eroavuudet ja hän ymmärtää vaativia, pääosin kirjallisuuteen liittyviä alkuperäistekstejä. Kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito vastaa viitekehyksen ylintä tasoa. Eurooppalainen viitekehys: C2

Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)

Großes Deutsches Sprachdiplom on osoitus viitekehyksen ylimmän tason ylittävästä saksan kielen taidosta. Tutkinto edellyttää myös taitoa analysoida kirjallisia ja tieteellisiä tekstejä tyylillisesti ja kielellisesti. Eurooppalainen viitekehys: C2

Lisätietoja: Goethe-instituutti

Prüfung Wirtschaftsdeutsch PWD -tutkinto

Hyväksytysti suoritettu Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) osoittaa, että pystyy käsittelemään saksan kielellä suullisesti ja kirjallisesti vaativia ammattielämään ja talouteen liittyviä aiheita. Koetta arvostetaan liike-elämässä ja teollisuudessa ympäri maailmaa. Saksalas-Suomalainen kauppakamari vastaa kokeen järjestelyistä.

Lisätietoja: Saksalas-Suomalainen Kauppakamari

TestDaF

Testi on tarkoitettu hyvän saksan kielen taidon omaaville opiskelijoille, joilla on tarkoitus opiskella Saksassa ja jotka tarvitsevat tätä tarkoitusta varten todistuksen kielitaidostaan.

Lisätietoa TestDaF-kokeesta Goethe-instituutista ja TestDaF-kokeen omilta sivuilta.

MUITA OPISKELUUN LIITTYVIÄ KOKEITA

ACT (American College Test)

Englannin kielen taitoa, matematiikkaa, lukemista ja luonnontieteiden hallintaa mittaava yleinen tasotesti. Vapaavalintaisena testiosiona on lisäksi kirjoittaminen. Testin avulla arvioidaan opiskelijan kykyä menestyä yliopisto-opinnoissa.

Lisätietoja: Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto ja American College Testin omat sivut

GMAT

GMAT-koetta (Graduate Management Admission Test) käytetään lähinnä MBA-tutkintoihin haettaessa. GMAT-kokeessa testataan kielellisiä ja matemaattisia taitoja sekä analyyttistä päättelykykyä.

Lisätietoja:

Graduate Management Admission Testin omat sivut

Fulbright Center

GRE

GRE-yleistesti (Graduate Record Examinations) on kielellisiä, kvantitatiivisia ja analyyttisiä taitoja mittaava tasokoe, jota usein edellytetään haettaessa jatko-opintoihin Yhdysvaltoihin.

Lisätietoja:

Fulbright Center

Graduate Record Examinations -testin omat sivut

GRE Subject Tests

Kahdeksan eri alan testit jatko-opintoihin hakeutuville opiskelijoille.

Lisätietoja:

Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto

Testien omat sivut

General Educational Development Tests (GED)

Testin hyväksytty suoritus vastaa amerikkalaisen high schoolin päästötodistusta.

Lisätietoja:

Fulbright Center

SAT ja SAT Subject

SAT on kriittistä lukutaitoa, matemaattisia taitoja sekä kirjoitustaitoa mittaava yleinen tasotesti, jolla arvioidaan opiskelijan kykyä menestyä yliopisto-opinnoissa

SAT Subject käsittää yliopistojen opiskelijavalinnoissaan käyttämät alakohtaiset testit, jotka mittaavat tietyn aihealueen hallintaa, esimerkiksi kielet, matematiikka, luonnontieteet.

Lisätietoja:

Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto

The College Board

Palaa sivun alkuun