Skip to content

Korkeakoulujen ensimmäisen haun tulokset ovat valmiita. Ota paikka vastaan 17.7. klo 15 mennessä.
Toisen yhteishaun tulokset julkaistaan 15.7. mennessä. Korkeakouluejen hakijapalvelut antavat lisätietoa valinnasta ja paikan vastaanotosta.

Auktorisoitu kääntäjä tekee viralliset käännökset

Auktorisoitu kääntäjä on kääntämisen asiantuntija, jolle on myönnetty oikeus vahvistaa käännöksiä laillisesti päteviksi.

Auktorisoidun kääntäjän oikeus voidaan myöntää

  • suorittamalla hyväksytysti Auktorisoidun kääntäjän tutkinto
  • korkeakoulututkinnon perusteella
  • viralliselle kääntäjälle.

Opetushallituksen yhteydessä toimiva Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta myöntää hakemuksesta oikeuden toimia auktorisoituna kääntäjänä.

Lue kääntäjien auktorisoinnista Opetushallituksen sivuilta.

Auktorisoidun kääntäjän tutkinto

Auktorisoidun kääntäjän tutkinnossa osoitat

  • tutkintokielten kieli- ja kääntämistaidon sekä
  • auktorisoidun kääntäjän ammatinharjoittamisessa tarvittavan muun taidon.

Kieli- ja kääntämistaitoa mittaava osa koostuu kahdesta käännöstehtävästä. Käännöstehtävistä toinen suoritetaan oikeuden ja hallinnon alalta ja toinen joko talouselämän, tekniikan tai lääketieteen aihepiiristä.

Käännettävistä kielistä toisen tulee olla suomen, ruotsin tai saamen kieli. Tutkinnon voi myös suorittaa kotimaisista kielistä toisiin kotimaisiin kieliin.

Auktorisoidun kääntäjän ammatinharjoittamista koskevan osan suorittaminen edellyttää perehtymistä ainakin

  • lakiin auktorisoiduista kääntäjistä
  • valtioneuvoston asetukseen auktorisoiduista kääntäjistä sekä
  • Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteisiin.

Tutkintoon voivat osallistua ne, joilla on kotikunta Suomessa tai vakinainen asuinpaikka EU:n jäsenmaassa tai Eta-maassa.

Auktorisoiduksi kääntäjäksi opintojen kautta

Jos olet suorittanut filosofian maisterin tutkinnon tai muun ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyvät vähintään 60 opintopisteen laajuiset käännöstieteen opinnot, sinun ei tarvitse suorittaa Auktorisoidun kääntäjän tutkintoa.

Opintojen pitää olla kääntämisen teoreettisia ja käytännöllisiä yliopisto-opintoja. Opintoihin pitää myös sisältyä vähintään kuuden opintopisteen laajuiset auktorisoidun kääntämisen opinnot.

Viralliset kääntäjät

Virallisen kääntäjän oikeuden saaneiden on haettava oikeutta käyttää auktorisoidun kääntäjän nimikettä.  Oikeuden saa, jos virallinen kääntäjä täyttää muut edellytykset auktorisoidun kääntäjän oikeuden saamiseksi.