Skip to content

Korkeakoulujen ensimmäisen haun tulokset ovat valmiita. Ota paikka vastaan 17.7. klo 15 mennessä.
Toisen yhteishaun tulokset julkaistaan 15.7. mennessä. Korkeakouluejen hakijapalvelut antavat lisätietoa valinnasta ja paikan vastaanotosta.

Aikuislukio

Aikuislukion opettaja palauttaa tehtäviä opiskelijoille luokassa. Kuva: Jyrki Vesa

Kurssimuotoinen opiskelu ι Opiskelutavat ι Pääsyvaatimukset ι
Opiskelijamaksu ι Lukio-opintojen sisältö ι Opiskelijan arviointi

Voit suorittaa lukion ja ylioppilastutkinnon tai täydentää opintojasi.

Aikuisten lukio-opintoihin haet suoraan oppilaitokseen. Opinnot voi aloittaa kesken lukukauden, mutta yleisimmät aloitusajankohdat ovat syys- ja kevätlukukauden alku. Aikuislukiossa voit opiskella töiden ohella, mutta kansanopistojen opetus on yleensä päivisin.

Lukio-opintoja voit suorittaa

Voit opiskella myös yksityisopiskelijana ja etälukiossa.

Aikuislukiossa ja kansanopistossa voit

 • korottaa arvosanoja
 • opiskella yksittäisiä oppiaineita ja kerrata aikaisempia opintoja
 • suorittaa kesken jääneet lukio-opinnot loppuun
 • suorittaa lukion koko oppimäärän
 • suorittaa ylioppilastutkinnon tai täydentää tutkintoasi
 • suorittaa ylioppilastutkinnon vähintään kaksi ja puolivuotisen ammatillisen tutkinnon pohjalta.

Lukion koko oppimäärän suorittaminen on maksutonta, mutta aineopiskelijoilta peritään kurssi- tai lukuvuosikohtainen maksu. Lukion päätteeksi suoritat ylioppilastutkinnon.

Opiskelu on kurssimuotoista

Aikuisten lukion oppimäärä koostuu vähintään 44 kurssista. Alle 18-vuotiaana lukio-opinnot aloittaneen on suoritettava vähintään 48 kurssia.

Koko lukion oppimäärän suorittajalle laaditaan hänen kanssaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa aikaisemmat opinnot otetaan huomioon. Myös muualla hankittu osaaminen voidaan ottaa huomioon henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa laadittaessa.

Lukuvuodessa on 5–6 jaksoa, joiden päätteeksi on koeviikko. Yhden jakson aikana voit suorittaa kurssin 1–6 oppiaineessa. Yhden kurssin laajuus on keskimäärin 28 tuntia.

Neli-iltainen työviikko

Aikuislukioiden työviikko on yleensä neli-iltainen: maanantaista torstaihin. Samaa ainetta opetetaan yhden jakson aikana yleensä kahtena iltana viikossa. Joissakin aikuislukioissa on myös päiväopetusta.

Joissakin lukioissa yksittäisille opiskelijoille on mahdollista suorittaa lukiokoulutus aikuisten opetussuunnitelman perusteiden mukaan osallistumalla samoihin ryhmiin päiväsaikaan kuin nuoret lukiolaiset.

Lukion oppimäärä on suoritettava neljässä vuodessa. Lukion päätteeksi useimmat aikuislukiolaiset suorittavat myös ylioppilastutkinnon.

Opiskelutavat ovat

 • lähiopiskelu lukiossa oppitunneilla
 • itsenäisenä opiskeluna oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaan
 • monimuoto-opiskelu, jota toteutetaan verkko-opiskelun, erilaisten opintomateriaalien ja koululla tapahtuvan ohjauksen yhdistelmänä sekä
 • verkko-opiskelu, jossa suoritat kursseja itsenäisesti verkon välityksellä.

Pääsyvaatimukset 

Aikuislukiot on tarkoitettu aikuisille, ja siksi sinun tulee olla vähintään 18-vuotias, jos tähtäät lukion koko oppimäärän suorittamiseen. Rehtori voi tehdä poikkeuksen alaikärajasta vain hakijaan liittyvästä erityisestä syystä.

Lukion pääsyvaatimuksena on perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaminen, tai opiskelijalla on oltava muuten riittävät edellytykset lukio-opintojen suorittamiseen.

Sekä aikuislukioissa että kansanopistoissa voit suorittaa koko lukion oppimäärän myös verkko-opiskeluna.

Opiskelijamaksu

Koko lukion oppimäärän suorittaminen on maksutonta. Aineopiskelijoilta peritään kurssi- tai lukuvuosikohtainen maksu. Yksityisoppilaiden maksuista saat tietoa suoraan oppilaitoksista.

Lukio-opintojen sisältö

Aikuislukiossa voit opiskella

 • äidinkieltä ja kirjallisuutta (yleensä joko suomi äidinkielenä tai suomi toisena kielenä oppimäärän mukaan)
 • toista kotimaista kieltä
 • vieraita kieliä
 • uskontoa tai elämänkatsomustietoa
 • historiaa
 • yhteiskuntaoppia
 • matematiikkaa
 • fysiikkaa
 • kemiaa
 • biologiaa
 • maantiedettä
 • filosofiaa ja
 • psykologiaa.

Jos aloitat lukio-opinnot alle 18-vuotiaana, sinun on opiskeltava myös kuvataidetta ja/tai musiikkia, liikuntaa ja terveystietoa yhteensä 4 kurssia.

Aikuisten lukiokoulutuksessa voidaan opiskella myös muita lukion oppiaineisiin kuuluvia aineita ja aihekokonaisuuksia oppilaitoksen tarjonnan mukaan. Lisäksi opiskelijalle annetaan opinto-ohjausta.

Opiskelijalla on oikeus saada aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankkimansa osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Niiden on vastattava opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Opintojen suorittamisesta pitää olla todistus.

Opiskelijan arviointi

Saat lukion päättötodistuksen, kun olet suorittanut hyväksyttävästi koko oppimäärän. Jos lopetat opiskelun ennen kuin olet suorittanut koko oppimäärän, saat todistuksen suoritetuista opinnoista. Opettaja arvioi tietosi ja taitosi kunkin kurssin päätteeksi.

Palaa sivun alkuun